Červené stužky

V tomto školskom roku sme sa opäť  zapojili  do kampane Červené stužky a to už sedemnásty krát. V rámci kampane sme zrealizovali viacero aktivít. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže Červené stužky, taktiež do súťaže Turnaj pre Červené stužky, ktorý sme zrealizovali spolu so žiakmi Základnej školy Vladimíra Mináča v Klenovci. Prebehol turnaj v prehadzovanej medzi staršími žiakmi. 24. decembra si žiaci navzájom pripli na oblečenie červenú stužku a nosili ju do 1. decembra ako spomienku na tých, ktorí podľahli chorobe AIDS. V triedach prebehla beseda na tému HIV/AIDS spojená s krátkymi video ukážkami. Spolu so žiakmi sme si opäť zopakovali aká je to zákerná choroba, ktorá môže postihnúť kohokoľvek z nás a preto sme sa zamerali hlavne na prevenciu. Žiaci mali možnosť preštudovať si letáčiky, opýtať sa čo ich zaujíma, vyplniť krátky dotazník. Vytvorili spoločne plagát kampane, taktiež si navzájom vyrábali náramky priateľstva v červeno bielej farbe. Na záver sme si na tabuľu zapisovali všetko, čo sme si zapamätali. Pokiaľ ide o problematiku HIV/AIDS, našou úlohou je hlavne prevencia. Je potrebné sa orientovať hlavne na mladých ľudí,  a to aj s dôrazom na podporu zdravého životného štýlu a na aktivity v protidrogovej oblasti.