Záložka do knihy spája školy

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2023 si v priebehu mesiaca október navzájom vymenilo záložku do knihy 143 044 slovenských a českých rovesníkov z 1 352 základných a stredných škôl. Priateľská výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli zamerané predovšetkým na podporu kreatívneho čítania žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a Slovenskej republike.

Aj žiaci našej školy sa do tohto projektu zapojili. Záložky vyrábali s s radosťou a nadšením a podľa svojich schopností, zručností, možností a primerane k svojmu veku. Inšpirovali ľudovými rozprávkami či obľúbenými hrdinami z komiksov a večerníčkov. 

Pre našu školu bolo pridanou hodnotou tohto 14. ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy = Záložka do knihy spája školy to, že sme si záložky vymenili so Základnou školou v Rokycanoch, kde pôsobí ako učiteľ bývalý riaditeľ našej školy Pavel Kiráľ.

Záložky žiakov našej školy
Záložky žiakov z Rokycian, ČR