Šťastné a veselé dnes prajem Vám…

Opäť k nám privítal spevokol ZUŠ Jána Valacha. Svojim vianočným repertoárom pod vedením Mariky Halásovej vyčaril pravú vianočnú atmosféru. Pieseň od Dominiky Mirgovej Šťastné a veselé sme si na záver vystúpenia spevokolu zaspievali všetci spolu, a nejednému z nás vypadla aj slzička od dojatia.   

Šťastné a veselé dnes prajeme všetkým Vám <3