Deň pre bezpečnejší internet

V rámci Dňa pre bezpečnejší internet sme so žiakmi II. stupňa realizovali rôzne aktivity. Spoločne sme si zopakovali význam pojmov šikana a kyberšikana, rozdiel medzi nimi, prejavy a následky týchto javov. Po rozhovore nasledovala aktivita, kde úlohou žiakov bolo k danej problematike vypracovať pracovný list. Jednou z úloh bolo zakrúžkovať možnosti, čo najviac sledujú a robia na sociálnych sieťach. Takmer všetci ich využívajú na prehliadanie fotiek priateľov, pozeranie zábavných videí, filmov, počúvanie obľúbenej hudby a písanie si textových správ s kamarátmi. V ďalšej aktivite sme využili pracovný zošit Detská policajná akadémia a z nej časť venovanú téme Bezpečne na internete. Na záver sme sa otestovali ako sa „nezamotať“ do sociálnych sietí. Dozvedeli sme sa, že ak sa niekedy ocitneme v situácii, kedy potrebujeme poradiť alebo pomôcť, môžeme zavolať na bezplatnú anonymnú Linku Detskej Istoty.