Kde budem pokračovať?

Na túto otázku pri rozhodovaní Kam ďalej po základnej škole? našim žiakom možno pomohla aj návšteva  výchovného poradcu  Spojenej školy z Tornale,  ktorý prišiel predstaviť školu formou prezentácie, predstaviť im odbory, ktoré škola ponúka. Žiakov v tomto období čaká rozhodnutie, kde pokračovať na odbornom učilišti. Zrejme už majú predstavu, akým smerom by sa radi vybrali, ale dôležité je viesť ich k tomu, aby si správne uvedomovali svoje osobnostné predpoklady a schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pri výbere budúceho povolania.