„ŠPECKOVSKÝ TÝŽDEŇ ROZPRÁVOK “ – Červená čiapočka

  • hádali sme, kto prišiel medzi nás,
  • pozorne sme počúvali,
  • zoradili sme príbeh podľa časovej postupnosti,
  • najmenší hľadali dvojice,
  • skladali sme puzzle,
  • „kŕmili“ sme vlka – triafali sme na cieľ,
  • „zbierali sme kvety“,
  • „behali sme po lese“,
  • a zažili sme kopu zábavy.

https://www.facebook.com/reel/1544527629670772