NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 NA NAŠEJ ŠKOLE

V pondelok nás zobudilo klopkanie dažďových kvapiek na okná našich domov, no my sme i napriek tomu neboli smutní. Veď prišla chvíľa, na ktorú sme už niekoľko dní čakali. Ideme do školy, kde stretneme po dvoch mesiacoch prázdnin svojich kamarátov a pani učiteľky! Zasadneme do školských lavíc a naučíme sa množstvo nových zaujímavých vecí.

Po odznení našej štátnej hymny nás pani riaditeľka privítala (žiakov, rodičov, pani učiteľky) a prihovorila sa k novým žiačikom, ktorým dnes začala cesta plná dobrodružstiev s písmenami a číslami. Aj nám ostatným popriala veľa chuti do učenia. Potom sme boli oboznámení s tým, do ktorej triedy budeme chodiť, kto bude našou triednou učiteľkou a kto spolužiakom, či spolužiačkou. Domov sme odchádzali spokojní, pretože brány sú aj zajtra pre nás otvorené. Prajeme všetkým žiakom našej školy, ale aj pani učiteľkám veľa radosti, trpezlivosti a chuti do práce na každý deň v novom školskom roku 2016/2017.

Povedz mi to a ja zabudnem,
ukáž mi to a ja si zapamätám,
nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.
(Benjamín Franklin)