ENVIROVYCHÁDZKA

V tento pekný slnečný deň sme sa v našej škole venovali envirotémam a vyrábali sme si čo najkrajších šarkanov . Samozrejme sme medzi sebou súťažili o najkrajšieho a najlepšie lietajúceho šarkana. Počas prípravy šarkanov sme sa v triedach rozprávali o ochrane životného prostredia a o našej okolitej klenovskej prírode, ako ju máme chrániť a neznečisťovať.
Počas vychádzky sme zbierali prírodný materiál, z ktorého sme vytvorili obrazec Land art, motív pyramída.
Malí aj veľkí žiaci, všetci si pripravili ozaj pekných šarkanov, ktorí sa na lúkach vznášali. Tie šarkany, ktoré „neodleteli“ sme si vystavili na nástenke vo vestibule našej školy. Prežili sme pekný enviro deň s našimi kamarátmi – šarkanmi.

« z 2 »