Vianočné posedenie v ŠKD

 Aj my v ŠKD sme vlastne rodinka… Nažívame si tu v pokoji, máme sa radi a preto sme sa rozhodli, že spolu oslávime aj Vianoce. Síce trochu skôr, lebo ti e ozajstné Vianoce  budeme všetci spolu doma so svojou naozajstnou rodinou. Pripomenuli sme si , čo sú Vianoce a niektoré ľudové tradície, ktoré dodržiavame aj dnes. Pri teplom čajíku a koláčikoch, pri sviečkach a pekných rozprávkach nám čas rýchlo ubiehal.

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Tak by to malo byť.

Nech naše deti majú rodiny a sú šťastní všetci spolu.

Krásne Vianoce všetkým  <3