MDD v ŠKD

Po dlhom čase, práve na sviatok detí, sme sa konečne stretli po karanténe aj v ŠKD. Akoby sme len neoslávili svetový sviatok detí. Pripravili sme pre nich chvíle zábavy, hier a darčekov. Privítali sme ich s radosťou v ŠKD. Deťom chýbalo školské prostredie, učiteľky aj spolužiaci. Porozprávali sme sa o sviatku a trochu zmenených podmienkach v ŠKD. Pripravili sme im darčeky v taštičke a zaujímavé činnosti. Mohli si vybrať na želanie, tak si vybrali spoločenskú hru, tablet aj rozprávku. Súťažili sme na dvore – chôdza po lane, beh po lane, skok cez švihadlo,hra s tenisovou loptou – kto najdlhšie vydrží vyhadzovať loptičku na raketke a hod loptičkou do cieľa.Víťazi boli odmenení. Deti skákali na trampolíne, hrali sa tenis a preťahovali lanom. V 2. oddelení súťažili v  hode na cieľ, tancovali stoličkový tanec, tvorili z kreatívnych drevených hračiek, konštruovali a hrali sa na úradníčky. Tiež dostali také isté darčeky ako deti z 1. oddelenia. Popoludnie si pochvaľovali a ani sa im nechcelo ísť domov. MDD si vieme urobiť aj každý deň. Stačí, keď budeme mať zaujímavé činnosti a budeme dobre vychádzať. Ale určite želáme všetkým deťom na svete zdravie, láskavú náruč a mier.