MOJE SRDCE, TVOJE SRDCE

„MOJE SRDCE, TVOJE SRDCE“ – heslo Svetového dňa srdca, ktorý sme si u nás v škole pripomenuli niekoľkými aktivitami. Najskôr sme besedovali o tom, čo to vlastne srdce je, ako funguje, prečo je dôležité mať zdravé srdce a čo ho môže poškodzovať. Znovu sme si zdôraznili, ako cigarety, energetické nápoje a alkohol poškodzujú naše srdiečka. Jedna žiačka pripomenula, že naše srdce môže „puknúť“ aj keď sa sklameme v láske, čím sme prešli k druhej časti aktivít, kde sme čítali rozprávku, v ktorej zvíťazila láska a dobré srdce nad zlom a čarami. Všetci zúčastnení žiaci nakreslili svoje srdiečka a navzájom si zapriali hlavne zdravé srdcia a plné lásky.