Deň mlieka v našej škole

V stredu 30. septembra sme si aj v našej skole pripomenuli Svetový deň mlieka v školách

Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení. Žiaci aj pani učiteľky na I. stupni mali za úlohu obliecť si niečo biele. Následne sme sa počas rôznych aktivít dozvedeli zaujímavé informácie o kravách, výrobe mlieka, mliečnych výrobkov a význame mlieka v našom jedálničku. Spoločne vo dvojiciach sme vytvorili pojmové mapy k téme „Mlieko“.

Pri aktivitách sa žiaci zabavili, no najviac sa im však páčila ochutnávka rôznych druhov mlieka – od klasického neochuteného, cez banánové, jahodové až po čokoládové.

Svetový deň mlieka na školách je dobrou príležitosťou vyzdvihnúť mlieko ako každodennú súčasť života dieťaťa. Cieľom tejto akcie bolo vyvolať u žiakov záujem o zdravé stravovanie.