Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9. Nabáda ľudí k zdravšiemu  a aktívnejšiemu životnému štýlu. Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita , ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich zázemie.

Do  6. ročníka Európskeho týždňa športu sme sa zapojili viacerými športovými aktivitami. Turistickou vychádzkou do prírody a behom v prírode. Na multifunkčnom ihrisku sme si zahrali futbal a vybíjanú. Taktiež sme na ihrisku prekonávali prekážky, zasúťažili v preťahovaní lanom a v štafetovom behu. Počas všetkých športových aktivít bolo našim cieľom nabádať žiakov k pohybu a zdravému životnému štýlu.