Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám bol tento rok stanovený v týždni od 19. do 23. novembra 2020. So žiakmi našej školy sme si ho pripomenuli aktivitami. Aktivite predchádzala prezentácia na danú tému a následná diskusia o škodlivosti fajčenia. Žiaci prvého stupňa sa zapojili výtvarnými prácami na tému Život bez drogy. Žiaci druhého stupňa mali za úlohu napísať dôvody „Prečo nezačať fajčiť“ a svoje práce dotvorili tematickými kresbami.