Beseda s policajtom

Dňa 28.apríla 2021 sme v našej škole zorganizovali besedu s príslušníkom Obecnej polície v Klenovci , Martinom Štefánikom. Pán policajt sa v úvode deťom predstavil a prezradil im, že ako obecný policajt v Klenovci začal pracovať už v roku 1994, kde zotrval 1 a pol roka. Potom 26 rokov pracoval ako príslušník PZ. V súčasnosti je opäť príslušníkom Obecnej polície v Klenovci a dozerá na poriadok v našej obci. Beseda s pánom policajtom bola zameraná na prevenciu trestnej činnosti detí a mladistvých. Rozoberal so žiakmi problematiku najčastejších priestupkov a trestnej činnosti mladistvých v škole i mimo nej. Informoval žiakov o tom, aké tresty im hrozia za porušovanie zákonov. Žiaci so záujmom počúvali a občas položili pánovi policajtovi otázky, na ktoré im trpezlivo odpovedal. Žiaci sa počas besedy dozvedeli aj o práci obecnej polície. “Obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, chráni majetok obce a občanov, dbá na ochranu životného prostredia, na dodržiavanie poriadku a čistoty…” Pán policajt deťom vysvetlil, čo jednotlivé úlohy znamenajú v praxi a uviedol konkrétne prípady, ktoré obecná polícia rieši. Beseda bola veľmi poučná a zaujímavá.