Envirovychádzka

V stredu 8. septembra sme s našimi žiakmi využili jeden z posledných slnečných dní, ktorý sme strávili v prírode v rámci environmentálnej vychádzky. Triedne učiteľky vo svojich triedach diskutovali so žiakmi na tému ochrany prírody a životného prostredia – ako chrániť prírodu, ako sa o ňu starať, či si žiaci vedia predstaviť svoj život v znečistenom životnom prostredí.
Po týchto vážnejších témach nasledovala voľnejšia činnosť a to výroba šarkanov. Šarkanmi si žiaci ozdobili svoje triedy, ale niektorí žiaci si ich zobrali aj na vychádzku. Prežili sme krásny, jesenný a slnečný deň.