Školský klub detí v Komunitnom centre v obci

Posledný októbrový týždeň sme s deťmi ŠKD a Komunitným centrom v Klenovci zorganizovali spoločnú aktivitu. Každý z nás trpezlivo maľoval, strihal, kreslil a lepil. Svojimi šikovnými rukami sme vyčarovali svoje originálne výtvory. Deti zo ŠZŠ spoločne s deťmi, ktoré navštevujú KC, vytvorili nádherné ježibaby.