Návšteva ŠKD v miestnej knižnici

Mesiac marec je mesiacom knihy už dlhé roky. V utorok, 22. marca 2022, deti z ŠKD navštívili miestnu knižnicu v Klenovci. Privítala nás milá teta knihovníčka Evka Biela Brndiarová. Deti jej na začiatku odovzdali obrázky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Odteraz budú skrášľovať steny našej knižnice. Teta knihovníčka zoznámila deti s priestormi knižnice. Chvíľu pobudli v detskom oddelení, kde si mohli vybrať a prelistovať rozprávkové knihy. Najviac ich zaujala detská Biblia, z ktorej si chvíľu spoločne čítali. Deti sa dozvedeli ako sa môžu stať členmi knižnice, aký je postup pri požičiavaní kníh, ako sa s nimi správne zaobchádza a pozvala ich na návštevu spolu s rodičmi. Deťom sa návšteva knižnice páčila a obohatila ich o nové zážitky.