Marcové popoludnia družinárov v Komunitnom centre v Klenovci

Dve marcové popoludnia strávili deti zo školského klubu detí v priestoroch Komunitného centra v našej obci. Spolu s deťmi, ktoré centrum navštevujú, sa zabavili pri stoličkovom tanci či pohybovej hre Nájdi šťastné číslo. Potrápili si aj svoje hlavičky pri pamäťových hrách. Zručnosť a kreativita sa u každého z nich prejavila pri tvorbe Jarnej víly. Pri spoločných aktivitách v miestnosti prúdila dobrá nálada, humor, smiech a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity, ktoré máme naplánované na mesiac apríl.