Verejná zbierka MODRÝ GOMBÍK 2022

UNICEF dodáva pre Ukrajinu oblečenie, základné hygienické potreby, teplé prikrývky, plynové variče, lekárničky a zdravotnícke pomôcky. Dodáva pitnú vodu do miest, kde je vojnou poškodená vodná infraštruktúra. Pokračujú v očkovacích programoch proti detskej obrne, ktorá sa nedávno vyskytla v krajine. Aj my sme sa rozhodli pomôcť ľuďom na Ukrajine, ktorí sa s rozpútanou vojnou ocitli zo dňa na deň v núdzi. Zapojili sme sa do zbierky MODRÝ GOMBÍK 2022. Výnos zo zbierky je určený na pomoc Ukrajine.