Svetový deň vtáctva

Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartmi, ale v kalendári environmentalistu je 1. apríl Svetovým dňom vtáctva. Prvoaprílová ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

Oto Herman (1835 až 1914) zasvätil prvý apríl vtákom po prvýkrát v roku 1900. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bolo zorganizované ako zaujímavá akcia pre školy. Spolu s vtákmi sa v tento deň oslavovali aj stromy. Pre ochrancov prírody je 1. apríl dňom vtáctva najmä preto, že práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Ornitológovia  odhadujú, že na Slovensko priletí každý rok približne 30 miliónov vtákov, z toho prevažná časť v apríli. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie.

Medzi prvými prilietajú drozdy, škovránky a cíbiky, bociany a lastovičky. Okrem týchto najznámejších poslov jari medzi sťahovavé vtáky patria aj orol krikľavý, prepelica poľná, slávik alebo kukučka, ktorá prilieta až na prelome apríla a mája. Ako posledný obvykle prilieta hýľ karmínový, až z ďalekej Ázie. Vtáky sú obyvateľmi všetkých pevnín na zemeguli. Meniacim sa ekologickým podmienkam životného prostredia počas roka sa mnohé druhy naučili prispôsobiť sa a počas nepriaznivého obdobia opúšťajú na prechodné obdobie svoje domovy. Sťahujú sa do oblastí, v ktorých strávia čas, kým v ich rodiskách trvajú nepriaznivé podmienky.

Migráciu vtákov považujú prírodovedci za jeden z najpozoruhodnejších fenoménov živej prírody. Prílet prvých lastovičiek je symbolom príchodu jari a prebúdzania sa prírody. Slnečné lúče sú teplejšie, vo vzduchu cítiť vôňu pôdy a ranný spev vtákov už ohlasuje, že jar je tu.

Hlavným cieľom Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. Ide najmä o rôzne bariérové prvky akými sú napr. elektrické vedenia, sklenené okná a steny, vysoké budovy. Preto ochrana vtáctva a ich biotopov, migračných trás, či odpočívadiel ako aj praktická pomoc pre zachovanie ich početnosti je dôležitá.