Svetový deň zdravia 2022: Naša planéta, naše zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia sa každoročne 7.apríla rozhodla upozorniť na špeciálnu tému aktuálnu vo svete wellness a medicíny. Jedinečná hodnota dobrého zdravia sa oslavuje na Svetový deň zdravia 7.apríla. Na čele WHO sa v tento deň na celom svete propaguje fyzická, duševná a emocionálna pohoda. Tento deň sme so žiakmi našej školy využili na pohybové aktivity. Spoločne si zahrali priateľsky futbalový zápas. Ďalšia skupina žiakov k tejto téme vytvorila zaujímavú prezentáciu.