Medzinárodný deň Rómov

Medzinárodný deň Rómov je aj tento rok príležitosťou pripomenúť si nielen význam a bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín. Je to spôsob ako možno zvýšiť povedomie u majoritnej spoločnosti. 8. apríla 2022 sme so žiakmi, na túto tému, zrealizovali niekoľko aktivít. Na hodine informatiky vyhľadávali informácie súvisiace s týmto významným dňom. V rámci pracovného vyučovania sme sa porozprávali o symboloch, ktoré charakterizujú rómsku minoritu. Vytvorili sme rómske vlajky a urobili z nich tematickú nástenku. V tento deň si žiaci prečítali rozprávku, vypracovali k nej pracovný list a na záver riešili tajničku s rómskymi slovami. Žiaci druhého stupňa si ešte pozreli rómsky film s názvom Skaut. Popoludnie sme zavŕšili návštevou detí z ŠKD v Komunitnom centre v Klenovci. Spoločná akcia sa niesla v duchu rómskej hudby, kultúry a tanca.