Svetový deň vody

Ľudia si málo uvedomujú, že tak dôležitá zložka nášho života – VODA, je vyčerpateľná, a že raz môže dôjsť k tomu, že jej bude na Zemi minimálne množstvo, svedčia o tom viaceré štúdie. Našťastie 22.marca si všade na svete pripomíname, aká dôležitá a nenahraditeľná je pre nás táto tekutina, a tak aspoň raz v roku si viac ako inokedy uvedomujeme, že ňou máme šetriť, udržiavať ju čistú a venovať viac starostlivosti o vodné plochy na našej zemeguli.
Aj u nás v škole sa stalo akousi tradíciou venovať pozornosť tejto téme, v tomto čase viac ako inokedy.
Žiaci I. stupňa začali prezentáciou o vode, o ktorej neskôr s pani učiteľkami diskutovali. Starší žiaci mali za úlohu vypracovať pracovné listy na tému Deň vody. Následne na to bola výtvarná súťaž na tému „Na čo všetko potrebujeme vodu?“ Víťazné tri výtvarné práce boli odmenené sladkou odmenou.

Ďalšou aktivitou bola vychádzka na priehradu. Po návrate nasledovali pre všetkých „vodné súťaže“ na školskom dvore. Všetci žiaci sa veľmi zabavili, keď museli vypiť čo najviac pohárikov vody za určitý čas, alebo čo najrýchlejšie vysať slamkou vodu, či ochutnávať rôzne ochutené nápoje.

Verím, že si žiaci z tohto dňa odniesli veľa zážitkov a nových vedomostí a teda najmä to, že vodu si musíme chrániť, zbytočne ňou neplytvať a to nielen 22. marca, ale každý deň v roku.