Medzinárodný deň šťastia

Hľadanie šťastia je témou mnohých rozprávok. No hľadaniu šťastia podriaďujeme aj my svoj život. Venujeme sa tomu, čo nás urobím šťastnými, radšej trávime čas s ľuďmi, ktorí sú šťastní. A čo pre nás znamená šťastie sme zapísali do myšlienkovej mapy.