Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku, sme si so žiakmi našej školy, pripomenuli 31. mája 2022. V rozhovore sme pozornosť upriamili na škodlivé a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretového dymu. K danej téme, dostali žiaci druhého stupňa úlohu, vytvoriť plagát k tomuto významnému dnu.