Medzinárodný deň detí

Tohtoročný Deň detí bol opäť plný radosti, zábavy a detského smiechu VĎAKA zamestnancom obecného úradu, základnej školy, materskej školy, špeciálnej základnej školy, dobrovoľnému hasičskému zboru, organizácii drobnochovateľov, poľovníkom a policajnému zboru. Na námestí, v parku a v oddychovej zóne deti plnili úlohy zamerané na vedomosti, odvahu, silu a získali za to sladkú odmenu. Na záver si pochutnali na hot dogu.