Medzinárodný športový vyzývací deň

27. máj je Medzinárodným športovým vyzývacím dňom a práve tento dátum podnietil starších žiakov k tomu, aby vyzvali mladších spolužiakov k pohybu. Športový deň sa uskutočnil na obecnom ihrisku, kde si žiaci zasúťažili medzi sebou v tradičných športových disciplínach ako je beh, skok do diaľky, hod granátom a medicinbalom. Jednotlivé súťažné disciplíny nám odhalili nové športové talenty na našej škole, ktoré boli za svoju snahu aj odmenené. Cieľom tejto aktivity bolo vyzvať spolužiakov k pohybovej aktivite a zároveň ich tým inšpirovať ku každodennému pohybu.