Hurá! Prázdniny!

Dnešným dňom sa skončil kolobeh každodenných školských povinností. Od zajtra nemusíme ráno vstávať, 2 mesiace si oddýchneme od učenia a hlavne si užijeme kopu letnej zábavy.

Žiakom, ktorí ukončili štúdium na našej škole, želáme do ďalšieho života veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote. Veríme, že budú na nás v dobrom spomínať.

Pani riaditeľka všetkým žiakom a pedagógom poďakovala za zvládnutie náročného školského roka a úspešným žiakom, čo sa týka prospechu, správania a reprezentácie, udelila pochvaly a rozdala sladké odmeny. Zaželala nám prázdniny plné dobrodružstiev. Odštartovali sme ich spoločne trojnásobným pokrikom HURÁ!!!