Deň pre bezpečnejší internet

Deň bezpečnejšieho internetu je kampaň Európskej komisie, do ktorej sa zapájajú krajiny na celom svete už od roku 2004. Dňa 8. februára sme sa zapojili aj my, so žiakmi druhého stupňa a danú problematiku sme riešili prostredníctvom pripravených aktivít. V úvode sme si zopakovali, čo je kyberšikanovanie a následne sme si pustili krátke náučné video z webovej stránky ovce.sk. V diskusii sme si rozobrali ako môže ublížiť šikanovanie cez internet a ako sa môžeme proti tomu brániť. V prvej aktivite pod názvom Emócie a emotikony, pracovali žiaci v skupinách. Ich úlohou bolo určiť emócie ľudí na obrázku a nakresliť k nim zodpovedajúceho „smajlíka“. V ďalšej aktivite, Ja som skvelý/á, pracovali žiaci samostatne a jej podstatou bolo uvedomenie si, že každý z nás je jedinečný, má svoju hodnotu a môže obohatiť ostatných. Poslednou aktivitou bola osemsmerovka, v ktorej bolo treba nájsť všetky pojmy, ktoré sa spájajú s témou kybešikanovania. Sme radi, že sme prijali výzvu pre všetkých, aby bol internet lepším a bezpečnejším miestom.