Mikuláš

Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary. Nadelí ti radosti, čižmu plnú sladkostí. 6. december je deň, keď nielen maličkí a veľkí žiaci našej školy, ale i pani …

O Jankovi Polienkovi

November sa nesie v ŠKD v znamení rozprávky. Chceli sme aj v piatok spríjemniť deťom deň, aby zabudli na pochmúrne počasie a prichystali sme pre nich divadelné predstavenie o Jankovi …

PINDŽAREN AMEN

Dňa 10. novembra 2016 sa konal Festival, spevu a hudby PINDŽAREN AMEN – Spoznajte nás v Rimavských Janovciach pod vedením manželov Horváthovcov. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiačky našej školy. Dievčatá Sandra, …

7 divov sveta

V piatkové chladné popoludnie sme sa s deťmi v ŠKD preniesli do sveta. Spoločne sme obdivovali 7 najväčších divov sveta. Porozprávali sme sa, kde ich môžeme vidieť a čím sú jednotlivé „divy“ výnimočné. Všetkým …

Život v pohybe

„Život v pohybe“ je názov už VI. ročníka festivalu tanca, hudby a spevu, ktorý sa uskutočnil dňa 27. októbra 2016 v Kultúrnom dome v Jesenskom so zámerom podporiť talenty rómskych  detí. Sme radi, …

Tvorivé dielne

Gemersko – malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty zorganizovalo 25. októbra v Kultúrnom dome v Klenovci Tvorivé dielne, ktorých sme sa zúčastnili aj my. Formou objavovania, experimentovania a improvizovania s …