Medzinárodný deň detí

Tohtoročný Deň detí bol opäť plný radosti, zábavy a detského smiechu VĎAKA zamestnancom obecného úradu, základnej školy, materskej školy, špeciálnej základnej školy, dobrovoľnému hasičskému zboru, organizácii drobnochovateľov, poľovníkom a policajnému …