Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku, sme si so žiakmi našej školy, pripomenuli 31. mája 2022. V rozhovore sme pozornosť upriamili na škodlivé a smrteľné následky tabakových výrobkov a nepriameho pôsobenia cigaretového dymu. K danej téme, …

Deň Afriky

Deň Afriky, v minulosti známy skôr ako Deň oslobodenia afrických krajín, je stanovený na dátum výročia založenia Africkej únie na 25. mája 1963. Oslavuje sa nielen na africkom kontinente, ale …

Medzinárodný deň mlieka

17. 5. 2022 bol Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej …

Deň tulipánov

Trinásty máj sa nesie v znamení vznešených a už zďaleka pohľady lákajúcich kvetov, ktoré oplývajú širokou škálou farieb. Význam tulipánov je vo všeobecnosti dokonalá láska.Rovnako ako mnohé kvety, aj rôzne …

3. máj – Deň Slnka

Tento deň vyhlasuje UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov)„Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.“(Slovenské príslovie) Aj slniečko má svoj deň. Pre nás je to zásobáreň tepla …