Naša škola

Do našej školy chodia deti od 6 do 16 rokov. Do našej školy chodí málo detí, lebo veľa odišlo. Naša škola je žltá a akurát veľká. Má 4 triedy a 2 …