Regionálna súťaž v stolnom tenise družstiev

Dňa 27.4.2023 sme sa po troch dlhých rokoch, kedy turnaj nebol kvôli pandémii, mohli zúčastnili na Regionálnej súťaži v stolnom tenise družstiev v Rimavskej Sobote. Naši žiaci Ľ. Radič,D. Cibuľa a M. Cibuľová nastúpili v ťažkej konkurencii, kde sa nám podarilo umiestniť na treťom mieste. Týmto by sme sa chceli poďakovať účastníkom ako aj usporiadateľom. Už sa tešíme na ďalší ročník tohto  turnaja.