Tanečný maratón

Tanec sú opakované rytmické pohyby,konané jednou,alebo viacerými osobami za sprievodu hudby.

Rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie.

Posilňuje telo a poskytuje radosť zo života.

Cibrí spoločenské správanie.                 

( Zdroj Wikipédia )

Keďže tanec má pre nás toľko blahodárnych vplyvov, pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca sme v našej škole usporiadali Tanečný maratón.

Všetci súťažiaci tancovali ako o život a aby to nemali také jednoduché, museli sa v priebehu súťaže naučiť jednoduchú choreografiu.

Tanečníci tento deň zvládli s ľahkosťou im vlastnou, takže sa dá povedať, že všetci boli víťazmi.

Už teraz sa tešíme na budúci rok 😀