Svetový deň zdravia

Dňa 7.4.2023 sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. Našim cieľom bolo zrealizovať so žiakmi pohybové aktivity na vonkajších športoviskách alebo v prírode. Keďže tento deň pripadol na veľkonočné prázdniny, so žiakmi našej školy sme využili iné slnečné popoludnie. Presunuli sme sa na ihrisko s umelým trávnikom v našej obci. Dievčatá a chlapci si zahrali priateľský futbalový zápas, kde nebolo podstatné, kto bude víťaz. Dôležitejší bol zdravý pohyb a radosť z hry.