Svetový deň vtáctva

1. apríl ako Svetový deň vtáctva. História tohto dňa siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie, kedy po prvýkrát v roku 1900 slovenský prírodovedec Oto Herman zasvätil prvý apríl vtákom. Je to čas, kedy sa vracia najviac sťahovavých vtákov. Pôvodne sa tento deň spájal aj s oslavou stromov.

Jarné prílety sledujú členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva (SOVS). Dátum prvý apríl nie je náhodný, ale práve v tento deň, v roku 1906, bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Apríl sa spája s príletmi sťahovavých vtákov a je tiež vhodným mesiacom na ich pozorovanie. Väčšina z nich prilieta k nám, na svoje hniezdiská, z Afriky, menej z Ázie. Ich počet sa odhaduje až na 30 miliónov. Hlavným cieľom Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. 

Aj my v škole sme si pripomenuli tento deň, hľadali sme informácie o vtáčikoch v encyklopédiách, ale aj na internete, rozprávali sme sa o prílete sťahovavých vtáčikov a zhotovili sme krásny jarný strom plný vtáčikov.