Deň učiteľov

Naša školička je plná mladých talentov. Vo sviatočný deň všetkých učiteľov mali žiaci šancu a priestor svoj talent ukázať. Počas celého týždňa sa pripravovali na prekvapenie pre svojich učiteľov. Zostavili program, pripravili si sprievodné slovo, pekne sa obliekli a vystúpenie mohlo začať. Pani učiteľky a pán učiteľ mali veľkú radosť z predvedených speváckych, tanečných, hudobných a dramatických vystúpení.