Slovenské národné povstanie

Dňa 5.9. 2023 sa v našej obci konal Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 79. výročia Slovenského národného povstania, ktorého sme sa s našimi žiakmi zúčastnili. Pred tým sme si v škole pripomenuli, ako Slovenské národné povstanie prebiehalo a aký vplyv malo na našu obec. Dozvedeli sme sa, že počas SNP zahynuli aj mnohí naši rodáci, ktorí sa aktívne postavili na odpor fašizmu. Boli to skutoční hrdinovia, hrdinovia našej obce.
S úctou sa skláňame pred obeťami tých, ktorí za svoj domov, i za náš spoločný domov, za našu slobodu, obetovali to najcennejšie – svoje zdravie a životy.