Športujeme

Každé dieťa sa rado hýbe. Je treba ho však včas motivovať, nájsť aktivitu, ktorá ho baví a vytvoriť mu podmienky pre športovanie. Tým deťom, ktoré budia dojem, že nemajú záujem o šport, jednoducho len treba pomôcť nájsť si cestu k športu. Potrebujú silnejšiu motiváciu, aby sa hýbali, rezonuje u nich oveľa viac potreba nájsť šport, ktorý ich bude zabávať. U nás v škole sa o to snažíme nielen počas hodín telesnej výchovy, ale i pri špeciálnych príležitostiach ako sú športové dni, či na športovom krúžku. Najobľúbenejší šport našich žiakov je jednoznačne futbal, preto si ho aj dnes všetci radi zahrali, malí, veľkí, všetci spolu.