Deň obetí Holokaustu a rasového násilia

Holokaust predstavoval tragédiu, obrovskú krutosť, obdobie neľudských činov, prenasledovania a hromadného vyvražďovania počas druhej svetovej vojny. Nacistické Nemecko počas rokov 1933 až 1945 spôsobilo genocídu šiestim miliónom európskych Židov.

Je potrebné si uvedomiť, že takáto tragédia sa nikdy nesmie opakovať a preto si tento deň každoročne pripomíname. Pre žiakov sme pripravili osemsmerovku, po vylúštení ktorej sa žiaci dozvedeli, akej téme sa budeme počas dňa venovať. Pripomenuli sme si hrôzy koncentračných táborov, nenávisť nemeckého národa nielen k Židom, ale aj k Rómom. Vo filme „Všetci moji blízki“ sme mohli vidieť osudy piatich židovských bratov a príbeh Nicholase Wintona, reálneho záchrancu židovských detí. 9. september je spomienkou na obete holokaustu a zároveň je aj výzvou k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.