Deň stromov

Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí .V stredoeurópskych krajinách bol za dátum Dňa stromov ustanovený na 20. október. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe. V tento deň sme si so žiakmi pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život. Rozprávali sme sa, aké dôležité sú stromy a akú úlohu majú pre život. Rozoznávali sme stromy, riešili sme osemsmerovky na tému strom a v triedach sme vyrobili pekné výrobky stromov. Znovu sme sa niečo nové naučili.