Október – mesiac úcty k starším

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty k starším. Aj my sme si uctili našich seniorov v obci a s krátkym programom sme navštívili Klub dôchodcov. Zarecitovali sme básničky, krátke i dlhšie, a na záver sme zatancovali ľudový tanček. Pri odchode sme všetkým prítomným rozdali pozdravy s malou drobnosťou.

Veríme, že našou návštevou sme im prejavili našu náklonnosť a lásku. Do ďalších dní všetkým tetám a ujom prajeme pevné zdravie a mnoho pekných chvíľ s ich najbližšími.