Deň starých rodičov

Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. No málokto však vie, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov.

Aj my sme si pripomenuli tento deň s láskou a úctou k našim starkým. Spoločne sme  premýšľali o ich vplyve na naše životy a pospomínali sme si na zážitky a tajomstvá s nimi. Našu lásku, rešpekt a úctu k nim sme vložili do malých, no milých pozdravov, ktoré sme im vlastnoručne vyrobili.

Ďakujeme Vám, starí rodičia <3