Koniec školského roka

30. jún – deň, keď končí nielen školský rok, ale pre niektorých aj etapa detských školských rokov. Pre našich končiacich žiakov je to deň, keď sa lúčia so školou, v ktorej sa naučili čítať, písať, so školou, ktorá im bola desať rokov akoby druhým domovom, so školou, ktorá niektorým tak prirástla k srdcu, že ju boli pozrieť i počas dištančného vzdelávania.  Tie roky preleteli ako voda. Nedajú sa zastaviť ani vrátiť späť. Vrátiť sa k nim možno len v pekných spomienkach a tých si z našej školy odnášajú neúrekom. Prišiel čas rozlúčiť sa a poďakovať. Čas vyletieť z hniezda a zamávať na rozlúčku.

 

Milí naši absolventi, do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestnanci našej školy a spolužiaci želajú len mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevu na tvári. Pamätajte si, že dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené. Nech sa Vám v ďalšom štúdiu na odborných učilištiach darí.