Stredoeurópsky deň stromov

Stromy zohrávajú nesmierne dôležitý význam na našej planéte. V krajinách strednej Európy sa 20. október oslavuje ako Stredoeurópsky deň stromov, keď si pripomíname ich nepostrádateľnosť pre život. Deň stromov má históriu so silnými koreňmi. Prvý zaznamenaný sviatok sa uskutočnil v španielskom mestečku Mondonedo v roku 1594. V súčasnosti sa oslavuje vo viac ako 40 krajinách. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku a oboznámiť ju s hodnotou stromov.

Vedeli ste, že:

 • v celosvetovom ekosystéme zohrávajú stromy veľmi dôležitú úlohu – od ich existencie je závislá prevažná väčšina všetkých foriem života
 • Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe
 • každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2
 • jedným z hlavných dôvodov ťažby stromov je výroba papiera
 • na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebe zhruba 17 dospelých stromov.

Niekoľko našich rád/odporúčaní k záchrane stromov:

 • neplytvajme zbytočne papierom
 • nikdy netlačme a nekopírujme dokumenty zbytočne
 • používame recyklovaný papier (papier môže byť recyklovaný 6 – 8 krát)
 • dávajme prednosť internetovým verziám novín a časopisov
 • využívajme elektronické zasielanie výpisov, fakturácie a archivácie dokumentov
 • odmietajme reklamné letáky (v jednej poštovej schránke sa môže ocitnúť za rok až 40 kg nechcenej pošty, ktorá zvyčajne končí v odpadkovom koši);
 • separujme odpad – papier ( noviny, časopisy, knihy, zošity, písací papier, ústrižky, prospekty, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový papier, vlnité lepenky, papierové a kartónové krabice);
 • vhadzujme tento odpad do zberných kontajnerov s označením papier.

10 dôvodov, prečo sú stromy dôležité

Vytvárajú kyslík

Filtrujú ovzdušie

Poskytujú domov – žijú v nich rôzne druhy užitočných a chránených rastlín i živočíchov.

V lete zmierňujú horúčavy

Zlepšujú pôdne podmienky

Zmierňujú hluk a veternosť

Zadržiavajú vlahu

Majú liečivé účinky

Vyrába sa z nich papier, nábytok, či nástroje.

Skrášľujú prostredie

My sme si tento deň v škole pripomenuli rôznymi aktivitami a úlohami, dozvedeli sme sa nové informácie o dôležitosti stromov v našom živote a zistili sme, že stromy sú pľúcami našej Zeme.