Október – mesiac Úcty k starším

Október  je mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia a obzvlášť tie najmladšie ročníky si väčšmi uvedomujú opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote nepopierateľne a zaslúžene patrí  rodičom, starým či prastarým rodičom.

Aj my sme v tomto mesiaci spríjemnili popoludnie našim starším občanom v Klube dôchodcov v Klenovci. Pripravili sme si pre nich krátky program plný básničiek a tancov.

Zároveň sme v tomto mesiaci navštívili aj seniorov z Klubu invalidov v Klenovci a prežili sme s nimi zaujímavé popoludnie.

Posledný októbrový týždeň sme tiež pozdravili obyvateľov v Domove dôchodcov v Klenovci, ktorým sme odniesli vlastnoručne vyrobené pozdravy a Danielka Cibuľová im povedala aj básničku.