Čisté ruky

Vieme nimi objať i udrieť. Potrebujeme ich pri natieraní chleba i pri rozbaľovaní cukríka. Sú dôležité pri práci i pri hre.

Keďže sú RUKY pre nás tak dôležité, rozhodli sme sa, že tento rok ich čistote nebudeme venovať len jeden deň – 15. október, ale budeme ich čistotu kontrolovať celý týždeň, hneď ráno, keď deti prichádzajú do školy.

Bolo krásne sledovať, ako deti hneď pri dverách ukazujú svoje čisté rúčky ( až na pár výnimiek ).

Týždeň uplynul rýchlo a my máme víťazov, ktorí mali vzorne čisté ruky i nechty :

Danielka Cibuľová, Kamilka Cibuľová, Bianka Oláhová, Monika Drevková, Anežka Oláhová, Dominik Cibuľa, Ivana Cibuľová, Mirka Cibuľová, Simonka Radičová, Deniska Cibuľová, Michal Oláh a Alexandra Oláhová.

Medzi víťazmi boli dvaja žiaci, ktorí dostali mimoriadnu odmenu :

Bianka Oláhová, ktorá nám posielala fotografie čistých rúk z domu, keď nebola v škole a Dominik Oláh, ktorý má vždy čisté ruky a krásne upravené a vyčistené nechty. Deti si na čisté ruky tak zvykli, že v ich kontrole pokračujeme naďalej