Ponožková výzva

21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm. Od roku 2006 si ho každoročne pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska. Prioritným cieľom svetového dňa je poukázať na to, že ľudia s Downovým syndrómom majú možnosť plne využívať rovnaké práva, príležitosti a voľby ako ostatní ľudia. 

Svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom sme aj my u nás v škole vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Spoločne sme sa odfotili a fotku sme poslali aj do Ponožkovej výzvy, ktorú vyhlásila Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku..

Veľmi nás teší, že takto spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.